Elektrické a plynové kotle- jak vybrat ten správný?

Při výběru kotle je třeba se v první řadě zamýšlet, jaké palivo budeme používat. Existuje spousta druhů paliva, které může kotel využívat. Například máme kotle kupříkladu na tuhá paliva, plynná paliva, nebo na elektrickou energii.

Potřeba tepla v rodinných domečcích a bytových domech se zajišťuje převážně z nízkotlakých kotelen, které jsou vybaveny kotli pro ohřev teplonosné látky. Zdroje tepla – kotle, nejenže zásobují tepelnou energií topnou soustavu, ale zároveň mohou i ohřívat užitkovou vodu, např. pro hygienu. Tyto kotle můžeme rozlišovat dle nejrůznějších kritérií. (konstrukčního provedení kotle, polohy a umístění kotle nebo spalovaného paliva) na:

Elektrokotle

Elektrokotle představují ekologické a úsporné zdroje tepla. Moderní vzhled elektrokotlů umožňuje jejich široké a vkusné využití. Využívané jsou i v chráněných krajinných oblastech, protože neprodukují žádné emise. Kotle lze připojit jak do systému s přímým ohřevem, tak do systému s akumulačním či smíšeným ohřevem.

Stacionární plynové kotle

Jedná se většinou o plynové kotle postavené na zemi, za účelem dočasného nahrazení při rekonstrukci stávajících kotlů. Nacházejí také uplatnění ve větších kotelnách a v dřívějších dobách byly osazovány jako jednoduché nahrazení stacionárních kotlů na tuhá paliva.

Kotle na tuhá paliva

Klasické kotle na tuhá paliva s moderním vzhledem. V důsledku klesání cen tuhých paliv dochází k renesanci těchto kotlů a stále více lidí se vrací ke klasickému způsobu vytápění. Je tedy důležité před nákupem kotle na tuhá paliva, se předem rozhodnou jaké palivo konkrétně budete používat. Tyto automatické kotle na pelety , černé uhlí a hnědé uhlí jsou určeny k úspornému vytápění, u něhož je kladen důraz na automatický provoz a minimální nároky na obsluhu. Kotel na tuhá paliva může jako zdroj tepelné energie využívat dřevo a pelety, černé, či hnědé uhlí, nebo kombinace těchto paliv. Široká nabídka našich kotlů uspokojí každého zákazníka i s těmi nejnáročnějšími požadavky. V současné době začínají být velmi populární automatické kotle na tuhá paliva.