Jakým látkám a chemikáliím je třeba se s ČOV vyhnout?

Pokud jste majiteli rodinných domů, či chalup, které nemají přístup k veřejné kanalizaci, jistě jste řešili co dělat s odpadní vodou. Řešení je jednoduché, ekonomické a ekologické – domovní čistírna odpadních vod. Je to vhodné řešení jak zpracovat použitou vodu.

Bohužel existují určité chemické látky, které mohou domácí čističku znehodnotit. ČOV funguje na principu bakterií, které rozkládají nečistoty ve vodě. Avšak nějaké chemické látky ovlivňují činnost těchto bakterií, které pak nedokážou vodu vyčistit tak, jak je třeba.

  • Textil, plasty, kosti – všechny biologicky nerozpustitelné a obtížně rozpustitelné látky, mezi které patří právě výrobky z plastu, textilu atd… Ale třeba i kosti, které bychom do této kategorie třeba hned zprvu nezařadili. Všechny tyto části bývají zpravidla větší velikosti, proto se zachycují v odtokovém koši a ucpávají ho. Pokud se tyto částice usazují ve sběrném koši, vejde se o to méně vody do čističky a tím se snižuje výkon.

 

  • Agresivní chemické prostředky, Savo – pokud se do ČOV dostane pouze malé množství těchto dezinfekčních prostředků, nevzniká žádný velký problém a ČOV si s nimi poradí. Pokud však jejich množství naroste, dochází ke zpomalení činnosti aktivního kalu, který je důležitou součástí v čistícím procesu. Pokud jsou tyto prostředky uvolňovány do vody postupně, na činnost čističky to nemá významný vliv, komplikace nastávají jen tehdy, je-li množství uvedených prostředků překračující 0,1 litru na den.

 

  • Tuky, oleje – v běžném množství, které vyprodukují domácnosti, se nejedná o problém, který by měl ohrozit činnost ČOV. Problém nastává v okamžiku, kdy je objem tuků a olejů vpuštěných do vody vyšší, jako například u restaurací, hotelů a dalších ubytovacích či stravovacích zařízení. V těchto případech doporučujeme dokoupit lapák tuku, který zajistí správnou funkci domací čističky.

 

  • Louhy a kyseliny – silné kyseliny nahromaděné v ČOV mění pH odpadní vody, které by mělo být mezi 6 – 8. Změnou pH se naruší funkce bakterií, které čistí odpadní vodu a tím se ohrozí funkce domácí čističky. Bohužel je skoro nemožné se zcela vyvarovat obsahu kyselin a různých louhů v odpadní vodě, protože jsou součástí většiny drogistického zboží, ale malé množství zásadním způsobem neovlivní funkci čističky.