Podmínky oddlužení

K oddlužení nebo také osobnímu bankrotu můžete přistoupit od roku 2008, kdy vstoupil v platnost nový insolvenční zákon. Ten se tentokrát zabýval nejen úpadkem podnikatelů a firem, ale musel zajistit podmínky i pro úpadek fyzických osob. A to lidí, kteří se z nějakých důvodů dostali se svými dluhy tak daleko, že neexistoval způsob ani legální cesta jak se z nich dostat. Právě proto jednou z důležitých podmínek je právě to, že dlužník není podnikatelem. Dlužník tedy může být právnickou osobou, ale nesmí podnikat a z podnikání nesmí pocházet jeho závazky. Vaše dluhy tedy mohou pocházet ze spotřebitelských úvěrů, nezvládnutých hypoték, půjček a podobně, ale závazky nesmí pocházet z podnikatelské činnosti.
Moje dluhy nepocházejí z podnikání, co dál?
Pokud uvažujete o soudním oddlužení, musíte splnit několik dalších podmínek. První je ochota zbavit se všeho majetku. Tedy téměř všeho. Soud ani insolvenční správci se nebudou starat o udržení vašeho komfortu. Právě naopak. Na první místo bude postavena vaše povinnost splatit své závazky, alespoň do té míry, do jaké jste toho schopni. Všechen majetek, který není pro vaše přežití nezbytně nutný, bude prodán v zájmu uspokojení pohledávek. Oddlužení s sebou nese skutečně velké změny v dosavadním životním stylu. Proces osobního bankrotu trvá pět let, na jehož začátku je právě prodej majetku a uspokojení některých pohledávek z výnosu prodeje.
Druhou podmínkou pro úspěšné oddlužení je schopnost splatit v příštích pěti letech minimálně třicet procent vašich pohledávek. Pokud dlužíte na hypotékách, budou tyto pohledávky uspokojeny v plné výši díky prodeji majetku. Ovšem všechny ostatní půjčky a úvěry, které jste nasbírali, musíte být schopni do pěti let splatit v minimální výši třiceti procent. Snížení této částky soudem není možné. Ale můžete se s věřitelem (osobou, které dlužíte) domluvit na plnění nižším. Pokud bude věřitel souhlasit, je možné splácet konkrétním věřitelům i nižší částky.
Třetí podmínkou je vyplnění formulářů. To nemusí být vůbec lehké. Formuláře jsou v zásadě dva, návrh na oddlužení a současně s ním podaný návrh na insolvenční řízení. Vše musí být ovšem vyplněno korektně a proto se doporučuje obrátit se na nějakou z bezplatných poraden, které jsou vám ze svých prostředků schopny zprostředkovat právní pomoc při vyplňování a odevzdávání na soud.